Ing. Michal Ploczek

michal.ploczek@amperia.sk
+421 903 393 822

Michal v spoločnosti Amperia pôsobí ako projektový manažér, zodpovedný za výkon realizácií a servisných činností. Je absolventom Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave a jeho špecializáciou sú vyhradené technické zariadenia elektrické, ich servis, odborné prehliadky a skúšky a inštalácie. Má viac ako 10-ročné skúsenosti z veľkých projektov v oblasti facility manažmentu, medzi ktoré patrí projekt EUROVEA, VÚB, Tatrabanka, výrobné závody a mnohé iné. Komunikačný jazyk je slovenčina a angličtina.

Ing. František Ehn

frantisek.ehn@amperia.sk
+421 903 687 088

František je v spoločnosti zodpovedný za obchod a profesne sa okrem obchodu venuje analýze prevádzkových nákladov, energetickej efektívnosti a inžinieringu na úrovni základného dizajnu pre systémy napájania a riadenia technológií. Je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, skúsenosti nadobudol počas pôsobenia v spoločnostiach v oblasti energetiky a facility manažmentu ako Engie, Schneider Electric a AREVA T&D (General Electric). Komunikačný jazyk je slovenčina, angličtina a nemčina.

Ing. Jozef Feja

jozef.feja@amperia.sk

Jozef pôsobí v našej spoločnosti ako manažér servisu pre oblasť technických zariadení budov, jeho špecializáciou sú systémy vetrania, chladenia, zariadenia na odvod dymu a tepla a požiarne uzávery. Je absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Svoje skúsenosti nadobudol ako projektový inžinier na rôznych projektoch v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky. Spoločnosti prináša komplexný pohľad na problematiku riadenie a výkon servisných činností.

Ing. Michal Havlík

michal.havlik@amperia.sk

Michal pôsobí v našej spoločnosti ako projektový manažér pre systémy merania a regulácie. Je absolventom Fakulty elektrotechnicky a informatiky STU v Bratislave. Má skúsenosti s ovládaním tepelných sústav ako aj s návrhom a implementáciou riadenia technologických procesov. Hovorí plynule slovensky, snglicky a nemecky.

Peter v spoločnosti pôsobí ako externý konzultant v oblasti manažmentu majetku a nehnuteľností. Medzi jeho kľúčové zručnosti patrí manažment realitných projektov, vrátane manažmentu prenájmov, priame riadenie dodávateľov, finančné plánovanie, alokácia nákladov a manažment spoločných prevádzkových nákladov. Má viac ako 25 rokov skúseností s regionálnymi portfóliami rôznych typov nehnuteľností. Ballymore Properties je jedným z jeho predchádzajúcich pracovných miest; je to spoločnosť, ktorá stála za úspešným projektom Eurovea v Bratislave.

 

Ing. Miroslava Siváčková

miroslava.sivackova@amperia.sk

Mirka patrí medzi našich externých konzultantov v oblasti prevádzkových nákladov, nastavovania finančných procesov a kontrollingu. Jej viac ako 20-ročné skúsenosti a zručnosti definovalo pôsobenie v mnohých úspešných spoločnostiach v oblasti facility manažmentu a energetiky ako napríklad Engie Services a.s. Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Mgr. Peter Neštepný

peter.nestepny@amperia.sk

V spoločnosti Amperia s.r.o. pôsobí ako konzultant pre oblasť obchodného práva a zároveň sa venuje špecifickým legislatívnym požiadavkám a hodnoteniu ich dopadu na biznis.