Pod pojmom prevádzkové náklady chápeme súbor položiek, ktoré sa týkajú Vašej infraštruktúry a podporných služieb, priamo nesúvisiace s Vašim primárnym podnikaním (core biznis). Je dôležité mať ich pod kontrolou, rozumieť im a nastaviť si ciele v tejto oblasti.

Každé odvetvie podnikania je špecifické, rovnako sú potom špecifické aj typy prevádzkových nákladov. Spoločnosť, ktorá si infraštruktúru na svoju podnikateľskú činnosť prenajíma, bude mať inú štruktúru nákladov ako tá, ktorá podniká v  infraštruktúre, ktorú vlastní. Podobne, spoločnosť podnikajúca v zásielkovom biznise bude mať inú štruktúru prevádzkových nákladov ako strojárska spoločnosť s energeticky náročnou výrobou. Bez ohľadu na to, o aké podnikanie sa jedná a aká je štruktúra nákladov, my pre Vás urobímeprvotnú analýzu, identifikujeme miesta s potenciálom na zlepšenie, navrhneme strategické opatrenia, vyčíslime možné úspory a spolu s Vami implementujeme nami navrhnuté opatrenia tak, aby sme mohli garantovať úspory. A pokračujeme ďalej, máte energeticky náročnú prevádzku? Analyzovať, vyhodnocovať, navrhovať a implementovať opatrenia budeme aj Vaše energetické zdroje a zdroje médií, s cieľom zabezpečiť udržateľnú energetickú efektívnosť s ohľadom na životné prostredie.

Neváhajte sa preto na nás obrátiť a zašlite nám Vaše podklady pre prvotnú analýzu.

Kontaktujte nás