Energetická efektívnosť infraštruktúry zjednodušene znamená dostať čo najviac s najmenšími možnými stratami a za čo najmenej s ohľadom na životné prostredie. To je náš cieľ, ktorý sledujeme počas celej spolupráce s klientom. Energetická efektívnosť priamo ovplyvňuje prevádzkové náklady, preto pre nás predstavuje analýza prevádzkovej efektívnosti infraštruktúry ďalší krok v zefektívňovaní Vášho podnikania. Ako to robíme?

  •                  Technicky posúdime východiskový stav
  •                  Procesne posúdime hranice a vzťahy medzi jednotlivými vlastníkmi a účastníkmi procesu
  •                  Navrhneme procesné a technické zmeny = vytvoríme nový model/modely
  •                  Modely porovnáme medzi sebou a s východiskovým stavom
  •                  Navrhneme spôsob implementácie vybraného modelu so všetkými atribútmi (napr. úprava zmluvných vzťahov, získanie licencií, enviromentálne aspekty, a pod.)

Našou hlavnou výhodou je rýchla orientácia v štruktúrach rôznych typov podnikania, predchádzajúce skúsenosti, dôslednosť, a hlavne výsledky, ktoré garantujeme. Nespoliehame sa na zabehnuté riešenia alebo etablované produkty, ponúkame inovatívny a individuálny prístup.

 

Kontaktujte nás