4.11.2016

EUROVEA pozostáva z niekoľkých častí, tvorí ju predovšetkým nákupné centrum s podzemným parkoviskom, kancelárske budovy, rezidenčné budovy s podzemným parkoviskom a hotel. Cieľom každého prevádzkovateľa je mať náklady na spotrebované energie merané a alokované na správneho koncového užívateľa. Z uvedeného dôvodu sme pre nákupné centrum realizovali úpravu elektroinštalácie osvetlenia tak, aby bolo možné svetelné okruhy rezidentského parkoviska úplne oddeliť od spotreby nákupného centra a alokovať na odberné miesta rezidentov. Úprava spočívala vo vytvorení štyroch nových odberných miest na napäťovej úrovni NN, dodávke 5 polí rozvádzačov NN na báze komponentov Schneider Electric a približne 10 km novej kabeláže ťahanej cez viac ako 30 prierazov. Inštalácia kabeláže prebiehala počas prevádzky parkoviska, takže komfort parkovania pre rezidentov ostal zachovaný. Celkový inštalovaný výkon nových zariadení dosiahol 200 kW.

Kontaktujte nás