3.10.2016

Rozbor prevádzkových nákladov a návrh opatrení s cieľom úspor

 

Spoločnosť Volvo Group Slovakia s.r.o. pôsobí na Slovensku prostredníctvom predajnej a servisnej siete pre nákladné automobily a poskytuje široké spektrum služieb pre svojich zákazníkov. Centrá sa nachádzajú v Senci, Žiline, Prešove, Zvolene, Topoľčanoch a Nových Zámkoch.

Amperia realizovala rozbor prevádzkových nákladov týkajúcich sa infraštruktúry technických zariadení budov, konkrétne servisných služieb pre systémy vykurovania, chladenia, vetrania, slaboprúdových systémov. Ďalej zabezpečila kontrolu harmonogramov pre vyhradené technické zariadenia elektrické, plynové, tlakové a zdvíhacie. Výsledkom bol ucelený obraz a návrh novej koncepcie pre spoločnosť Volvo Group Slovakia s.r.o., s vyčíslením možných úspor a nastavením lepšej úrovne poskytovaných služieb.

Súčasťou aktivít v spoločnosti bolo prehodnotenie energetických vstupov, technických a ekonomických parametrov plynu a elektrickej energie s cieľom nájsť úspory a prispôsobiť sa aktuálnym potrebám jednotlivých servisných centier. Výstupom je ročná úspora a mechanizmus kontroly a objednávania energií pre ďalšie obdobia tak, aby bola aktivita pre zákazníka udržateľná a opakovateľná. Naši zákazníci sa neustále zlepšujú, aj vďaka nám.

 

Kontaktujte nás

Naše spoločné aktivity nekončia, spolupráca pokračuje, spoločnosť Amperia s.r.o. vykonáva  pre spločnosť Volvo Group Slovakia s.r.o. vybrané servisné služby na základe servisnej zmluvy.