3.5.2016

Čerpacia stanica Eurovea - inžiniering

Nákupné centrum Eurovea netreba zvlášť predstavovať, je jedným z najnavštevovanejších centier v Bratislave a poloha pri Dunaji robí toto nákupné centrum výnimočným. A práve dunajská voda predstavuje pre technológiu chladenia médium, do ktorého odovzdáva objekt teplo. Deje sa tak v strojovni chladenia vo výmenníkoch, do ktorých sa dostáva dunajská voda z čerpacej stanice na brehu rieky. Čerpacia stanica nachádzajúca sa na nábrežnej promenáde, skrytá pred návštevníkmi pod zemou, prečerpávajúca niekoľko stotisíc metrov kubických vody ročne, je dôležitou súčasťou technológie budovy, a preto realizuje správca nákupného centra každoročne jej údržbu.

Amperia pre správcu objektu zabezpečila kompletný inžiniering servisných prác, harmonogram, koordináciu potápačských prác v stavebnom objekte čerpacej stanice a v  koryte Dunaja, elektromontážnych prác, servisných prác na samotných čerpadlách v dielňach výrobcu, čistenia jednotlivých objektov a merania elektrických veličín. Práce prebiehajú vždy s ohľadom na poveternostné podmienky. Rýchlosť nad 10 m/s znemožňuje nasadenie 4-nápravového žeriavu na  PRANGL 80t na promenáde, ďalej výška hladiny Dunaja na vodomernej stanici mesto nemôže byť viac ako 440 cm.

Po realizácii servisných prác bola so zákazníkom prerokovaná záverečná správa dokumentujúca priebeh servisných prác, obsahujúca všetky namerané hodnoty vrátane ich vyhodnotenia, odporúčania pre budúcoročný servis a návrh optimalizácie budúcoročných prác s cieľom ich zrýchlenia a zníženia nákladov

Spolupráca s najlepším nákupným centrom v meste pokračuje aj ďalej, viac sa dočítate v nasledujúcich referenciách

Kontaktujte nás