4.12.2016
Tak ako každý významný hráč v maloobchode aj spoločnosť Billa s.r.o. pravidelne prehodnocuje energetickú efektívnosť svojich prevádzok. Pre centrálu spoločnosti v Bratislave na Bajkalskej ulici sme spracovali návrh obnovy... čítaj ďalej
4.11.2016
EUROVEA pozostáva z niekoľkých častí, tvorí ju predovšetkým nákupné centrum s podzemným parkoviskom, kancelárske budovy, rezidenčné budovy s podzemným parkoviskom a hotel. Cieľom každého prevádzkovateľa je mať náklady na spotrebované energie merané... čítaj ďalej
3.10.2016
Rozbor prevádzkových nákladov a návrh opatrení s cieľom úspor   Spoločnosť Volvo Group Slovakia s.r.o. pôsobí na Slovensku prostredníctvom predajnej a servisnej siete pre nákladné automobily a poskytuje široké spektrum... čítaj ďalej
15.7.2016
Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávna inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. RTVS mimo iných objektov sídli aj v objektoch areálu v Mlynskej doline v ...... čítaj ďalej
27.6.2016
Spoločnosť DPD je jedným z lídrov na trhu vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy  kusových zásielok, poskytujúca svoje služby na slovenskom trhu od roku 2002. Spoločnosť operuje na Slovensku prostredníctvom centrálneho sortovacieho... čítaj ďalej
3.5.2016
Čerpacia stanica Eurovea - inžiniering Nákupné centrum Eurovea netreba zvlášť predstavovať, je jedným z najnavštevovanejších centier v Bratislave a poloha pri Dunaji robí toto nákupné centrum výnimočným. A práve dunajská voda... čítaj ďalej
4.3.2016
Štúdia realizovateľnosti elektro časti nového výrobného závodu a štúdia realizovateľnosti riadenia výrobného procesu   Príprava každej investície vyžaduje dôkladné, presné a rýchle plánovanie, špeciálne ak sa o investícii... čítaj ďalej