28.2.2017

Realizujeme každoročný servis čerpacej stanice Dunajskej vody v Eurovea

Servisné práce na čerpacej stanici dunajskej vody realizujeme už druhý rok, tentokrát aj s dodávkou nového čerpadla KSB. Práce začali v koryte Dunaja prieskumným ponorom, pri ktorom sa mapuje stav nasávacieho objektu, práce plánujeme ukončiť v priebehu mesiaca apríl 2017.

Kontaktujte nás