14.12.2016

Začíname so správou nehnuteľností v Michalovciach

Pre spoločnosť DOM ZDRAVIA Michalovce s.r.o. poskytujeme správu ich nehnuteľností v Michalovciach. Celkovo sa jedná o 2500 m2 administratívnych priestorov v piatich objektoch v Michalovciach. V súvislosti s akvizíciou nového klienta otvárame v Michalovciach novú pobočku.

Kontaktujte nás